Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST

INFORMACJE OGÓLNE

GIST – czym jest i jak stawić mu czoła?

DIAGNOZA

GIST należy leczyć w ośrodku onkologicznym

LECZENIE GIST

Chirurgiczne i farmakologiczne

Aktualności

Facebook

Jak pomóc?

Jesteśmy organizacją pozarządową – non-profit.

Działamy na rzecz:

  • ochrony i promocji zdrowia,
  • osób niepełnosprawnych,
  • prowadzimy działalność charytatywną.

Będziemy wdzięczni za każdą okazaną nam pomoc czy to finansową czy rzeczową, którą przeznaczymy na pracę biura i realizację celów statutowych stowarzyszenia.

Wpłaty dla stowarzyszenia można dokonać na konto:

Bank Polska Kasa Opieki SA
nr konta: 21124010371111001004164578

Chcesz dołączyć do Stowarzyszenia? Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Nazwisko i imię*

PESEL*

Adres zamieszkania*

Adres do korespondencji*

Adres e-mail*

Telefon*

Choruję na GIST*
TAKNIE
Placówka prowadząca leczenie*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że:


* pola wymagane