Relacja ze spotkania w SIELPI

W dniach 31.08.09 – 03.09.09 w Ośrodku Wypoczynkowym „Łucznik” w Sielpi odbył się wakacyjno-edukacyjny zjazd zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie. W zjedzie uczestniczyły 63 osoby (zdjęcie grupowe zostało zrobione w ostatnim dniu pobytu i nie ma na nim wszystkich uczestników). Dziękujemy władzom Miasta i Gminy Końskie w osobie z-cy Burmistrza P. Dariusza Kowalczyka za umieszczenie informacji…

Czytaj więcej

Wyniki badań klinicznych w terapii adjuwantowej gliveckiem

W dniu 13 kwietnia br amerykański Narodowy Instytut Nowotworów (NCI) ogłosił wstępne wyniki badań klinicznych w zastosowaniu terapii adjuwantowej u chorych po radykalnym leczeniu operacyjnym. Badano częstość pojawiania się nawrotów w okresie roku po operacji. Nabór chorych do tych badań zakończono, gdyż wyniki dotychczasowe tych badań pozwoliły stwierdzić, że występuje wyraźna bardzo różnica pomiędzy wynikami…

Czytaj więcej

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST

W dniach 23-24 lutego 2008 odbyło się w Centrum Onkologii w Warszawie Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST. Zgodnie z decyzją Zebrania z 2007 roku kadencja Zarządu została skrócona o ½ roku. W trakcie zebrania zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w 2007 roku i plan działania w roku 2008. WW okresie…

Czytaj więcej

Protokół III Walnego i Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST

Warszawa 24-25 marca 2007 r. Dzień I 24 marca 2007 – sobota godzina 10:00 Porządek dzienny: Otwarcie zebrania Uczczenie chwilą ciszy pamięci tragicznie zmarłego Pana Piotra Rybaka Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej Wybór prezydium (przewodniczący i sekretarz) Przyjęcie porządku obrad Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Sprawozdanie Zarządu Dyskusja nad sprawozdaniami Przyjęcie uchwał w sprawach: przyjęcie sprawozdania Komisji…

Czytaj więcej

Protokół II Walnego i Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST

Warszawa 18-19 marca 2006 r. Porządek dzienny: Otwarcie zebrania i wybór prezydium (przewodniczący i sekretarz) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej Przyjęcie porządku obrad Sprawozdanie komisji rewizyjnej Sprawozdanie Zarządu Dyskusja nad sprawozdaniami Przyjęcie uchwał w sprawach: przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej przyjęcie sprawozdania Zarządu zatwierdzenie bilansu za rok 2005 Przedstawienie projektu wydatków na rok 2006 Dyskusja i…

Czytaj więcej

II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST

W dniu 28 października 2005 rozpoczęło się o godzinie 12.15 w Falentach pod Warszawa II Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Skorzystaliśmy z możliwości połączenia naszego zebrania z konferencją Jesienna Szkoła Onkologii, która rozpoczynała się w Falentach wieczorem tego dnia. Pozwoliło to na większy udział członków naszego Stowarzyszenia w obydwu tych wydarzeniach i obniżyło koszty organizacyjne. Porządek…

Czytaj więcej

Glivec refundowany dla wszystkich pacjentów bez względu na wiek

Jerzy Miller Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na konferencji prasowej w Warszawie w piątek 4 lutego br. zapewnił, że wszyscy pacjenci, którzy potrzebują w leczeniu białaczki szpikowej preparatu imatinib (jest też znany pod nazwą handlową Glivec – PAP) będą go mogli otrzymać jako lek refundowany. Zlikwidowana została bariera wiekowa. Bez względu na wiek każdy pacjent będzie…

Czytaj więcej