W celu prawidłowego prowadzenie leczenia, realizacji przyszłych badań klinicznych i rozpowszechniania informacji o GIST i wynikach leczenia tych nowotworów w 2002 roku na mocy rozporządzenia Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie założono Rejestr Kliniczny chorych na GIST w Polsce.

Zadania rejestru:

  • prowadzenie bazy danych o chorych zakwalifikowanych i leczonych według protokółu programu klinicznego lub innych prospektywnych badań klinicznych
  • organizacja okresowych spotkań badaczy
  • przygotowywanie okresowych raportów i analiz etapowych

Współpraca z:

  • Ośrodkami wykonującymi badania
  • Pracownią Biostatyki Centrum Onkologii

Kontakt:

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości
Centrum Onkologii – Instytut im M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie
Piotr Rutkowski Dr n. med. Piotr Rutkowski
Piotr Rutkowski Dr n. med. Zbigniew Nowecki
Ul. Roentgena 5
02 – 781 Warszawa
Tel. (22) 546 21 72
E-mail gist@coi.waw.pl
Internet www.gist.coi.waw.pl