Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Organizowane corocznie w czerwcu. Udział w spotkaniu dla Członków Stowarzyszenia jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest opłacenie składki członkowskiej.

O terminie spotkania informujemy na naszej stronie, profilu na facebooku, mailowo i telefonicznie.

 

Zarząd

Piotr Fonrobert
Prezes zarządu

Barbara Elżbieta Boczkowska
Członek zarządu

Urszula Ołdak
Członek zarządu

Małgorzata Krzywicka
Członek zarządu

Anna Maria Dąbrowska-Guźlińska
Członek zarządu

Jadwiga Henryka Wiśniewska
Członek zarządu

Monika Lewoniec
Członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Ewa Dubaniewicz
Przewodnicząca organu nadzoru

Bogumiła Baczyńska
Członek organu nadzoru

Krystyna Mularczyk
Członek organu nadzoru