Krystyna Takahashi
Członek organu nadzoru

Bogumiła Baczyńska
Członek organu nadzoru

Bogumiła Maryniak
Członek organu nadzoru

Marian Stachowski
Członek zarządu

Barbara Elżbieta Boczkowska
Członek zarządu

Piotr Fonrobert
Prezes zarządu

Urszula Ołdak
Członek zarządu

Małgorzata Krzywicka
Członek zarządu

Krystyna Mularczyk
Członek organu nadzoru

Anna Maria Dąbrowska-Guźlińska
Członek zarządu

Jadwiga Henryka Wiśniewska
Członek zarządu

Monika Lewoniec
Członek zarządu