Protokół II Walnego i Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST

Warszawa 18-19 marca 2006 r. Porządek dzienny: Otwarcie zebrania i wybór prezydium (przewodniczący i sekretarz) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej Przyjęcie porządku obrad Sprawozdanie komisji rewizyjnej Sprawozdanie Zarządu Dyskusja nad sprawozdaniami Przyjęcie uchwał w sprawach: przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej przyjęcie sprawozdania Zarządu zatwierdzenie bilansu za rok 2005 Przedstawienie projektu wydatków na rok 2006 Dyskusja i…

Czytaj więcej

II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST

W dniu 28 października 2005 rozpoczęło się o godzinie 12.15 w Falentach pod Warszawa II Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Skorzystaliśmy z możliwości połączenia naszego zebrania z konferencją Jesienna Szkoła Onkologii, która rozpoczynała się w Falentach wieczorem tego dnia. Pozwoliło to na większy udział członków naszego Stowarzyszenia w obydwu tych wydarzeniach i obniżyło koszty organizacyjne. Porządek…

Czytaj więcej

Glivec refundowany dla wszystkich pacjentów bez względu na wiek

Jerzy Miller Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na konferencji prasowej w Warszawie w piątek 4 lutego br. zapewnił, że wszyscy pacjenci, którzy potrzebują w leczeniu białaczki szpikowej preparatu imatinib (jest też znany pod nazwą handlową Glivec – PAP) będą go mogli otrzymać jako lek refundowany. Zlikwidowana została bariera wiekowa. Bez względu na wiek każdy pacjent będzie…

Czytaj więcej