Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST mieszczące się pod adresem: ul. Potocka 14 (domofon nr. 8) 01-652 Warszawa tel. (22) 832 21 03, tel. kom. +48 503 158 624, NIP: 525-23-12-500, REGON: 015836020 KRS 0000217673 reprezentowane przez Piotra FONROBERTA – prezesa ZARZĄDU.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażenie przez Panią/Pana zgody na powyższą czynność.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w okresie niezbędnym do rozpatrzenia Pani/Pana sprawy i prowadzenia korespondencji przez czas określony przepisami prawa niezbędny do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych uzyska Pani/Pan na stronach: https://www.gov.pl/cyfryzacja, https://www.giodo.gov.pl/.