Leczenie adjuwantowe imatynibem

Ta forma leczenia jest refundowana w Polsce od 1 marca 2014 r. Nasi chorzy mogą korzystać z terapii, do której znacznie wcześniej mieli dostęp ich europejscy koledzy. Dlaczego to takie ważne? Otóż, jak wynika z badań klinicznych, w przypadku znacznego ryzyka nawrotu choroby, podawanie imatynibu po chirurgicznym usunięciu guza znacznie wydłuża czas przeżycia wolnego od nawrotu, a tym samym ogólne przeżycie. Należy jednak wiedzieć, że takie leczenie może być zastosowane jedynie w ściśle określonych warunkach:
• obecność wysokiego ryzyka: ≥ 50% nawrotu po zabiegu radykalnego usunięcia nowotworu z mutacją w genie KIT (CD117-dodatniego GIST umiejscowionego w żołądku, dwunastnicy, jelicie cienkim bądź odbytnicy;
• obecność mutacji KIT lub PDGFR-α, z wykluczeniem mutacji PDGFR-αD842V.
Musisz ponadto pamiętać, że tego typu leczenie może zostać wdrożone w okresie do 4 miesięcy od chwili wykonania u Ciebie zabiegu chirurgicznego usunięcia pierwotnego GIST. Dlatego dowiedz się od swojego lekarza czy spełniasz warunki niezbędne do zaordynowania tego sposobu leczenia lub co jeszcze musisz zrobić, by zebrać wszystkie dane niezbędne do podjęcia odpowiedniej decyzji. Jeśli pomimo tego nie zostaniesz wytypowany do leczenia adjuwantowego, będzie to oznaczało, że nie musisz obawiać się o swoją przyszłość. Jeśli natomiast zostaniesz zakwalifikowany, powinieneś się cieszyć, że ryzyko nawrotu choroby zostanie znacznie zmniejszone. Leczenie adjuwantowe trwa 36 miesięcy, podczas których będziesz musiał pamiętać o codziennym łykaniu wyznaczonej dawki imatynibu. W tym okresie Twoim głównym zadaniem będzie systematyczne przyjmowanie leku i poddawanie się wyznaczonym badaniom kontrolnym.

Ministerstwo Zdrowia – Programy Lekowe: LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)  (ICD-10  C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48)