Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST

INFORMACJE OGÓLNE

GIST – czym jest i jak stawić mu czoła?

DIAGNOZA

GIST należy leczyć w ośrodku onkologicznym

LECZENIE GIST

Chirurgiczne i farmakologiczne

Aktualności

Facebook

Jak pomóc?

Jesteśmy organizacją pozarządową – non-profit.

Działamy na rzecz:

 • ochrony i promocji zdrowia,
 • osób niepełnosprawnych,
 • prowadzimy działalność charytatywną.

Będziemy wdzięczni za każdą okazaną nam pomoc czy to finansową czy rzeczową, którą przeznaczymy na pracę biura i realizację celów statutowych stowarzyszenia.

Wpłaty dla stowarzyszenia można dokonać na konto:

Bank Polska Kasa Opieki SA
nr konta: 21124010371111001004164578

Chcesz dołączyć do Stowarzyszenia? Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

  Nazwisko i imię*

  PESEL*

  Adres zamieszkania*

  Adres do korespondencji*

  Adres e-mail*

  Telefon*

  Choruję na GIST*
  TAKNIE
  Placówka prowadząca leczenie*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że:


  * pola wymagane