Składka członkowska wynosi 60 zł rocznie.

Wszystkich członków prosimy o wpłacanie składek do końca pierwszego kwartału każdego roku na konto Stowarzyszenia:
Bank PKO S.A. I O. w WARSZAWIE
nr konta: 21124010371111001004164578

Na przelewie, w tytule, prosimy wpisać: składka członkowska za rok ………… (wpisać rok za który jest opłacana składka).

Nowi członkowie opłacają pierwszą składkę, po przesłaniu deklaracji do Stowarzyszenia oraz po otrzymaniu od Stowarzyszenia Poradnika dla chorych na GIST i biuletynu Nasza Podróż.