Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Organizowane corocznie w czerwcu. Udział w spotkaniu dla Członków Stowarzyszenia jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest opłacenie składki członkowskiej.

O terminie spotkania informujemy na naszej stronie, profilu na facebooku, mailowo i telefonicznie.

Zarząd

Piotr Fonrobert
Prezes zarządu

Małgorzata Krzywicka
Członek zarządu

Anna Maria Dąbrowska-Guźlińska
Członek zarządu

Jadwiga Henryka Wiśniewska
Członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Ewa Dubaniewicz
Przewodnicząca organu nadzoru

Mularczyk Krystyna

Zastępca przewodniczącej organu nadzoru

Bogumiła Baczyńska
Sekretarz

Webmaster

Monika Lewoniec