Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST skupia osoby chore na nowotwór podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) oraz osoby wspomagające stowarzyszenie w realizacji zadań statutowych. Wśród członków naszego stowarzyszenia znajdują się nie tylko pacjenci, ale także lekarze onkolodzy zajmujący się GIST oraz członkowie rodzin chorych, ich bliscy, znajomi. Mile widziani są również wolontariusze.

Chcesz dołączyć do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny lub wspierający? Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji na temat członkostwa w stowarzyszeniu znajduje się w naszym Statucie

gist_wszyscy

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia połączone z sesją edukacyjną – Mąchocice Wielkie – 2016

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia połączone z sesją edukacyjną – Rynia nad Jeziorem Zegrzyńskim – 2017