WYKAZ SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW LECZĄCYCH GIST W POLSCE

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski

Dr Anna Klimczak, Dr med. Iwona Ługowska, Dr Jolanta Andrzejuk
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul.Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. (22) 546 22 22 (rejestracja telefoniczna); (22) 546 21 72
email: gist@coi.waw.pl
gist.coi.waw.pl (Rejestr Kliniczny GIST)


Dr hab. med. Czesław Osuch
I Katedra Chirurgii Ogólnej
ul. Kopernika 40
31-501 Kraków
tel. (12) 424 80 07
www.rydygier.cm-uj.krakow.pl


Dr hab. med. Krzysztof Krzemieniecki

Zakład Chemioterapii Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Śniadeckich 10

30-531 Kraków
tel. (12) 424 89 12


Dr n. med. Piotr Koralewski
Ordynator Oddziału Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera
Os. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
tel./fax (12) 64 74 628


Centrum Onkologii-Instytut
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
tel. (12) 422 99 00
www.onkologia.krakow.pl


Prof. dr hab. med. Andrzej Budzyński
Dr med. Maciej Matłok
Oddział Kliniczny Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich
II Katedra Chirurgii CM UJ
ul. Kopernika 21
31-501 Kraków
tel. (12) 424 82 00/01; 424 82 25
http://www.su.krakow.pl


Dr hab. n. med. Renata Zaucha

Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7

80-952 Gdańsk
tel. (58) 349 22 13


SPZOZ Wojewódzka Poradnia Onkologiczna

ul. Marii Skłodowskiej Curie 2
80-210 Gdańsk

tel. (58) 341 70 45


Dr n. med. Elżbieta Nowara
Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Klinika Hematologii
ul. Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel. (32) 278 86 66 lub 278 87 77


Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg
tel. (55) 239 59 00
www.szpital.elblag.pl


Dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz
Białostocki Ośrodek Onkologiczny
im. M. Skłodowskiej Curie
ul Ogrodowa 12
15-027 Białystok
tel. (85) 741 57 27


dr Dariusz Sawka
Szpital Specjalistyczny
w Brzozowie
ul. Ks. J. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. (13) 430 95 00
www.szpital-brzozow.pl


Dr med. Jerzy Tujakowski
Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka
ul. I. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel. (52) 374 30 00
www.co.bydgoszcz.pl


Dr n. med. Stanisław Góźdź
Dr n. med. Janusz Słuszniak
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel. (41) 367 43 64
http://www.onkol.kielce.pl/wwwsco/


Dr Hanna Symonowicz
Szpital Wojewódzki
im. M. Kopernika
ul. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
tel. (94) 34 88 362 (onkologia)
www.swk.med.pl


Dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

ul. Jaczewskiego 7
20-090 Lublin
tel. (81) 740 90 04
http://batory.am.lublin.pl/


Dr hab. med. Piotr Potemski
Dr med. Maria Błasińska-Morawiec
Szpital Specjalistyczny im. Kopernika
, Regionalny Ośrodek Onkologiczny
ul. Paderewskiego 4
93-530 Łódź
tel. (42) 689 50 00
www.kopernik.lodz.pl


Dr hab. med. Wojciech Rogowski
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
ul. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
tel. (89) 539 80 00
www.poliklinika.olsztyn.pl


SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii
ul. Katowicka 66a
45-060 Opole
tel. (77) 441 60 01
www.onkologia.opole.pl


Dr Wojciech Melerowicz
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel. (61) 854 05 67
http://www.wco.pl/


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina
ul. Chopina 2
35-055 Rzeszów
(17) 86 66 000
www.szpital.rzeszów.pl


Dr Małgorzata Foszczyńska-Kłoda
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
ul. Strzałkowska 22
71-730 Szczecin
tel. (91) 42 51 410
www.onkologia.szczecin.pl


Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. Świętego Józefa 53/59
87-100 Toruń
tel. (56) 610 11 00
www.szpital-bielany.toruń.pl


Dr med. Emilia Filipczyk-Cisarż
Dr Piotr Hudziec
Dolnośląskie Centrum Onkologii
ul. Hirszfelda 12
53-412 Wrocław
tel. (71) 36 89 201; (71) 36 60 202
www.dco.com.pl


Dr n. med. Andrzej Rozmiarek
Szpital Wojewódzki SPZOZ, Lubuski Ośrodek Onkologii
ul. Zyty 26
65-064 Zielona Góra
tel. (68) 324 36 57
www.szpital.zgora.pl