Protokół III Walnego i Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST

Warszawa 24-25 marca 2007 r. Dzień I 24 marca 2007 – sobota godzina 10:00 Porządek dzienny: Otwarcie zebrania Uczczenie chwilą ciszy pamięci tragicznie zmarłego Pana Piotra Rybaka Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej Wybór prezydium (przewodniczący i sekretarz) Przyjęcie porządku obrad Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Sprawozdanie Zarządu Dyskusja nad sprawozdaniami Przyjęcie uchwał w sprawach: przyjęcie sprawozdania Komisji…

Protokół II Walnego i Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST

Warszawa 18-19 marca 2006 r. Porządek dzienny: Otwarcie zebrania i wybór prezydium (przewodniczący i sekretarz) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej Przyjęcie porządku obrad Sprawozdanie komisji rewizyjnej Sprawozdanie Zarządu Dyskusja nad sprawozdaniami Przyjęcie uchwał w sprawach: przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej przyjęcie sprawozdania Zarządu zatwierdzenie bilansu za rok 2005 Przedstawienie projektu wydatków na rok 2006 Dyskusja i…

II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST

W dniu 28 października 2005 rozpoczęło się o godzinie 12.15 w Falentach pod Warszawa II Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Skorzystaliśmy z możliwości połączenia naszego zebrania z konferencją Jesienna Szkoła Onkologii, która rozpoczynała się w Falentach wieczorem tego dnia. Pozwoliło to na większy udział członków naszego Stowarzyszenia w obydwu tych wydarzeniach i obniżyło koszty organizacyjne. Porządek…

Glivec refundowany dla wszystkich pacjentów bez względu na wiek

Jerzy Miller Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na konferencji prasowej w Warszawie w piątek 4 lutego br. zapewnił, że wszyscy pacjenci, którzy potrzebują w leczeniu białaczki szpikowej preparatu imatinib (jest też znany pod nazwą handlową Glivec – PAP) będą go mogli otrzymać jako lek refundowany. Zlikwidowana została bariera wiekowa. Bez względu na wiek każdy pacjent będzie…

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST

W dniu 5 marca br. o godzinie 10.00 rozpoczęło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia w Centrum Onkologii w Warszawie. Po raz pierwszy od czasu zebrania założycielskiego (6 sierpnia 2005) mogliśmy spotkać się w szerszym gronie i poznać się nawzajem. Celem spotkania były oczywiście sprawy statutowe i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Zarządu za rok…